Loading...
Úvod| Zásady vrátenia a výmeny

Zásady vrátenia a výmeny

Každý balík vrátený po predpísanom časovom rámci bude odmietnutý a vrátený odosielateľovi. Žiadna zásielka vrátená na dobierku nebude akceptovaná, bez ohľadu na dôvod. Náklady a riziká súvisiace s vrátením Produktu (produktov) znáša odosielateľ.

Aby zákaznícky servis akceptoval vrátenie, Produkt(y) musia byť vrátené v úplnom stave v pôvodnom obale, nepoškodené, s pripevneným štítkom, nenosené, spolu so všetkým príslušenstvom a kópiou nákupu. faktúra.

Zákazník nemusí zdôvodňovať dôvody ani platiť pokuty, s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru a všetkých prípadných ciel.

Nemôžeme niesť zodpovednosť v prípade straty, krádeže alebo poškodenia zásielky. Balíky, pri ktorých nie je možná identifikácia Zákazníka (priezvisko, meno, adresa a návratový kód), budú odmietnuté.

Po prijatí Produktu vráteného Zákazníkom zašle zákaznícky servis potvrdenie o prijatí Produktu e-mailom.


Výmeny


Ak máte záujem o inú veľkosť, farbu alebo štýl, vráťte nám svoj tovar/y a jednoducho si nový kus zakúpte samostatne na našej stránke.